O nás

S veterinárnou praxou sme začínali v roku 2002. Prvú ambulanciu sme otvorili v Šúrovciach v roku 2004, no nezastavili sme sa a v raste sme pokračovali aj ďalej. Postupne pribúdali ambulancie v Cíferi a Špačinciach, ale aj veterinárna ošetrovňa v Majcichove. Postupne sme sa zlepšovali a v súčasnosti vám náš veterinárny tím dokáže zabezpečiť špičkovú veterinárnu starostlivosť v štyroch ambulanciách pre všetky druhy domácich miláčikov, ale aj pre kone a hospodárske zvieratá.

Náš tím

MVDr. Anna Hanzlová

Je absolventkou Univerzity veterinárskeho lekárstva. Súkromnú veterinárnu prax vykonáva od r. 2002.

Špecializácia: chirurgia mäkkých tkanív, oftalmológia, choroby ošípaných.

 

 

 

MVDr. Stanislav Hanzel

Je absolventom Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach. V oblasti veterinárnej medicíny pracuje od r. 2000.

Špecializácia: stomatológia, reprodukcia, interná medicína, ortopédia, choroby exotických vtákov a plazov, choroby prežúvavcov.

 

 

MVDr. Marek Ďurej, PhD.

Je absolventom Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach.Veterinárnu prax vykonáva od roku 2010.

Špecializácia: ortopédia, neurológia, ortopedická chirurgia

 

 

 

MVDr. Gabika Lesňáková

Je absolventkou Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Veterinárnu prax vykonáva od roku 2013.

Špecializácia: kardiológia, starostlivosť o geriatrických pacientov.

 

 

 

MVDr. Mária Vitteková

Špecializácia: interná medicína, ochorenia drobných cicavcov.

 

 

 

 

MVDr. Lenka Paštrnáková

Špecializácia: ortopédia, fyzioterapia, chirurgia mäkkých tkanív, ortopedická chirurgia.

 

 

 

 

MVDr. Zuzana Soboličová

Špecializácia: všeobecná medicína, choroby koní, manažment veterinárnych ambulancií Tri-vet.

 

 

 

 

Lucia Sabová

recepcia a obchod na veterinárnej klinike v Cíferi