Oftalmologické vyšetrenie – kedy ho treba absolvovať a čo zahŕňa

Kedy na vyšetrenie očí?

Navštívte veterinárnu ambulanciu a dohodnite si vyšetrenie u veterinárneho oftalmológa pri akomkoľvek z týchto príznakov:

 • bolestivosť oka

 • hnisavý biely, žltý alebo zelený výtok z oka

 • dlhodobé slzenie

 • opuchnuté spojivky

 • opuchnuté viečka

 • neschopnosť otvoriť oči

 • prižmurovanie

 • zviera si šúcha oči, otiera si hlavu

 • schovávanie sa do tmy, svetloplachosť

 • červené oko

 • krv v oku

 • zväčšená očná guľa

 • narážanie, neschopnosť orientovať sa v šere

 • zmena farby dúhovky alebo šošovky

 • pri akomkoľvek výskyte zmeny tvaru, farby alebo celkového vzhľadu očí

Z čoho oftalmologické vyšetrenie pozostáva?

 1. Klinické vyšetrenie očného bulbu, spojiviek a viečok

Očnú guľu, spojivky a viečka vyšetrujeme adspekčne, teda kontrolou za pomoci silného svetla, prípadne pri zväčšení. Toto základné vyšetrenie dokáže odhaliť veľké množstvo často sa vyskytujúcich ochorení, ktoré môžu vyvolať bolestivosť oka, slzenie, hnisavé výtoky z oka alebo začervenalé oko. Medzi najčastejšie ochorenia viečok patrí vchlípenie či vychlípenie viečka (entropium alebo ektropium), poruchy rastu rias (distichiáza, trichiáza, ektopické cílie), zápalové ochorenia spojivky a tretieho viečka rôzneho pôvodu.

 1. Vyšetrenie produkcie sĺz

Na zistenie, či je oko dostatočne vlhké a či slzné žľazy produkujú dostatočné množstvo sĺz používame tzy. Schirmerov test. Pri ňom vložíme pod spodné viečko testovací papierový prúžok a po minúte skontrolujeme mieru zvlhčenia. Týmto testom dokážeme diagnostikovať keratokonjuktivitis sicca, teda tzv. syndróm suchého oka, ktorý dokáže u psa spôsobovať silné zápaly rohovky a prípadne viesť až k vzniku vredov na rohovke.

 1. Vyšetrenie celistvosti rohovky fluoresceinovým testom

Fluoresceínový očný test vykonávame pri akomkoľvek podozrení, že je rohovka poškodená, či už cudzím telesom, dlhodobým zápalom alebo vredom, ako aj pri používaní očných liekov s obsahom kortikoidov. Do oka nakvapkáme špeciálne farbivo, ktoré vzápätí vypláchneme fyziologickým roztokom. Farbivo sa zachytí len na poškodených častiach, čo môžeme skontrolovať pod špeciálnym modrým svetlom.

 1. Vyšetrenie šošovky a predného segmentu oka štrbinovou lampou

Vyšetrenie štrbinovou lampou je mikroskopické vyšetrenie šošovky, dúhovky a predného očného segmentu pomocou špeciálneho prístroja. Najdôležitejším ochorením, ktoré takto diagnostikujeme je katarakta, nazývaná aj šedý zákal. Charakterizuje ju zníženie až úplná strata priehľadnosti šošovky.

 1. Tonometria – meranie vnútroočného tlaku tonometrom

Vyšetrenie vnútroočného tlaku je rýchla bezbolestná záležitosť. Pri tonometrii zameriame špeciálny prístroj na oko zvieraťa, stlačíme tlačidlo a prístroj sám zmeria hodnotu vnútroočného tlaku, podľa ktorej dokážeme stanoviť diagnózu. Touto metódou môžeme zistiť glaukóm, ochorenie charakteristické zvýšením vnútroočného tlaku. Dochádza pri ňom k rozšíreniu zrenice, v neskorších štádiách k odumieraniu očného nervu a sietnice. Nediagnostikované a neliečené stavy vždy končia slepotou.

Naopak, zníženie vnútroočného tlaku nám poukazuje na uveitídu, vážne zápalové ochorenie oka, pri ktorom treba včas začať s liečbou.

 1. Vyšetrenie očného pozadia

Vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom je dôležitou súčasťou oftalmologického vyšetrenia. Pri vyšetrení po rozšírení zrenice hodnotíme terč zrakového nervu a sietnicu ako celok s jej patológiami. Týmto vyšetrením zistíme mnohé závažné ochorenia, ako je napríklad PRA (progresívna atrofia sietnice), dysplázia sietnice, anomália oka kólií, ale napríklad aj poúrazové krvácanie na sietnici a mnoho ďalších dôvodov zhoršeného zraku.

 1. Ultrazvuk oka

Je to nebolestivá vyšetrovacia metóda, ktorú používame, ak potrebujeme zistiť, čo sa deje v zadnom segmente oka ak je šošovka nepriehľadná. Tiež nám slúži na potvrdenie prítomnosti nádorov oka, luxácie alebo subluxácie šošovky, odlučovania sietnice a mnohých ďalších.

Je to všetko?

Nie, nie je to všetko. Ak sa oftalmologickým vyšetrením zistia akékoľvek patologické zmeny, veterinárny lekár určí ďalšie testy, ktoré môžu upresniť diagnózu Vášho zvieratka. Ide najmä o vyšetrenie krvi, srdca, krvného tlaku alebo aj ďalšie, náročné oftalmologické vyšetrenia u očného špecialistu.