Lymská borelióza je infekčná choroba ľudí a zvierat, ktorá sa v posledných rokoch stala najčastejšou kliešťami prenášanou zoonózou v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Prejavuje sa postihnutím pohybového aparátu, kože, srdca, nervového systému.

Ochorenie spôsobujú baktérie z rodu Borrelia.
V Severnej Amerike boli zistené tri typy borélií, a to: B. burgdorferi sensu stricto, B. andersoni a B. bisetii.V Európe je oveľa širšie zastúpenie jednotlivých genospecies: Najčastejšie sa vyskytujú: B. garnii (39,7%), B. afzelii (37,1%), B. burgdorferi sensu stricto (15,9%), B. valaisiana (6,7%) a B. lusitaniae (0,6%). Borélie sa nachádzajú vo všetkých vývojových štádiách kliešťov I. ricinus.
Lymskú boreliózu na Slovensku spôsobuje B. afzelii, B. garinii za B. burgdorferi sensu stricto.
Infekciu na človeka aj na psa prenášajú kliešte, a to pri cicaní. Čím dlhšie je kliešť prisatý, tým viac borélií na psa prenesie. Ďalšími vektormi tejto choroby, okrem kliešťov, môžu byť v menšej miere aj niektoré druhy bĺch, komárov, múch a vší

Klinické príznaky

Ochorenie sa prejavuje horúčkou, bolestivosťou kĺbov, zväčšenými lymfatickými uzlinami. Zviera je smutné, ťažko sa pohybuje alebo kríva, nechce vstávať, nežerie. V poslednej dobe sa však lymská borelióza prejavuje náhlym postihnutím vnútorných orgánov, najmä zlyhávaním obličiek.
U niektorých zvierat môže lymská borelióza prebiehať aj bez príznakov, nebráni to však vylučovaniu borélií zo psa do okolitého prostredia.

Diagnostika

Ochorenie sa zistí z krvi na základe špeciálneho testu, ktorý má až 99% špecificitu. Tento test máme vo veterinárnych ambulanciách Tri-Vet k dispozícii a pri podozrení tak dokážeme boreliózu v priebehu niekoľkých minút potvrdiť alebo vyvrátiť.

Liečba

Lymská borelióza sa lieči dlhodobým podávaním antibiotík, pohybuje sa od 14 – 30 dní, čo môže byť najmä u veľkých psov finančné náročné. Preto odporúčame ochoreniu predchádzať vakcináciou.

V našej ambulancii vakcinujeme vakcínou proti proti lymskej chorobe Biocan B, ktorá ako jediná z dostupných vakcín na slovenskom trhu obsahuje antigény B. afzelii a B. garinii, ktoré sú na Slovensku najviac rozšírené.

Vakcináciu odporúčame najmä pre poľovné psy, služobné psy a psy, ktoré sa často pohybujú v prírode. Vakcináciu je vhodné ukončiť pred najvyšším sezónnym výskytom kliešťov, teda na jar. Vakcinovať sa môžu šteňatá od 12. týždňa, pri primovakcinácii je potrebná revakcinácia o 14 – 21 dní. Pre trvalú imunitu je potrebná každoročná revakcinácia