Čo je označenie transponderom/čipovanie?

Mikročip je malé elektronické zariadenie s jedinečným číselným kódom, ktoré sa zavádza pod kožu na určenom mieste. Číselný kód je uvedený na internete v centrálnom registri spoločenských zvierat na internete na stránke www.kvlsr.sk. Pomocou špeciálnej čítačky sa dá kód prečítať a tak sa dá u strateného psa vždy zistiť jeho majiteľ. Čipovanie sa týka psov, mačiek a fretiek.

Ako prebieha čipovanie?

Aplikácia mikročipu/elektronického transponderu je rýchly ambulantný zákrok, niečo ako podkožná injekcia. Čipovanie vykonáva veterinárny lekár. Pred čipovaním vždy čítačkou overí, či sa kód v čipe zhoduje s číselným kódom na obale. Vpichom špeciálnej ihly vloží čip pod kožu, väčšinou na ľavú stranu krku. Po aplikácii čipu sa opäť čítačkou presvedčí, či je čip na svojom mieste.
Zákrok bez problémov znášajú aj mladé či veľmi malé zvieratá, nie je to bolestivejšie o nič viac ako bežné očkovanie, dokonca pravdepodobne ešte menej. Po čipovaní nebývajú nijaké zdravotné problémy, komplikácie sa vyskytujú veľmi zriedkavo.

Prečo je dobré mať zviera označené?

Mikročip je jedinečné, nezameniteľné a trvalé označenie zvieraťa. U zvierat bez preukazu pôvodu je to jediný doklad o vlastníctve zvieraťa. Zároveň umožňuje nájsť stratené alebo zabehnuté zviera, umožňuje identifikovať majiteľa u zvieraťa po autoúraze, zvierat nájdených a umiestnených v útulkoch a pod.

Čo vyplýva z nového zákona?

Označovanie psov, mačiek a fretiek po 1.1.2014 nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, ktoré nie sú komerčne ani nekomerčne premiestňované je dobrovoľné.

Všeobecná povinnosť označovania psov, mačiek a fretiek na území Slovenskej republiky je novelou zákona č. 39/2007 Z. z. účinnou od 1.1.2014 zrušená a identifikácia týchto zvierat sa uskutočňuje na báze dobrovoľnosti – t. j. psy, mačky, fretky, ktoré nie sú predmetom premiestňovania, nemusia, ale môžu byť označené. Informácie do Centrálneho registra spoločenských zvierat môžu byť zapísané len so súhlasom dotknutej osoby.

Všetky psy, mačky a fretky, ktoré sú predmetom premiestňovania a obchodovania v rámci Európskeho Spoločenstva a tretích krajín musia byť od 3. júla 2011 povinne označené transpondérom a sprevádzané pasom, ktorý vydá veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat.

Musím si dať vystaviť aj petpas?
Nie, povinnosť mať vystavený petpas máte len vtedy, ak so zvieraťom cestujete do zahraničia. Pokiaľ so svojim miláčikom hranice Slovenskej republiky neprekročíte, petpas si dať vystaviť nemusíte. Každé zviera, ktorému sa vystavuje petpas musí byť aj čipované.

Kde je to uvedené?

Bližšie informácie pre chovateľov sú uvedené na oficiálnej stránke štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR: http://www.svssr.sk/zvierata/spolocenske.asp#identifikacia